Tutorial - Videomanuál

Ako správne používať systém EAN365, faktúry, dodacie listy, porovnávanie cien a veľa ďalších užitočných funkcií.

Fakturácia krok za krokom

Názov “Faktúra” s poradovým číslom (jedinečné číslo)
“Dodávateľ” Názov podľa živnost./obchodného registra, adresa miesta podnikania/sídla spoločnosti
IČO a DIČ, ak ste platcami DPH tak aj IČ DPH
Ak ste predajcom/distribútorom alkoholu, tak aj číslo SBL
Dátumy: vystavenia FA, splatnosti FA, daňového plnenia (dodania tovaru/služby)
Variabilný symbol (zväčša rovnaký ako číslo faktúry)
Konštantný symbol (pre správnu identifikáciu platby)
Forma úhrady (hotovosť, prevodný príkaz, dobierka, atď.)
Spôsob dopravy (osobný odber, dovoz, kuriér, atď.)
Bankové údaje (číslo účtu, názov banky, IBAN, SWIFT)
“Odberateľ” Názov podľa živnost./obchodného registra, adresa miesta podnikania/sídla, IČO, DIČ, IČ DPH
Text faktúry, faktúrované produkty (Názov produktu, Cena za mernú jednotku, Množstvo a merná jednotka, Cena za faktúrované množstvo, Mena, Celková suma k úhrade)
Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje
Podpis osoby, ktorá faktúru vystavuje

Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba, pričom táto povinnosť vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledný kalendárny rok. Ak obrat nedosahuje túto výšku, registrácia platcu DPH je dobrovoľná.
Platca DPH predáva tovar či služby aj s DPH. V prípade, že tento tovar či služby si zakupuje platca DPH, môže si na tovar či službu uplatniť daňový odpočet. Ak ich však zakupuje neplatca DPH, výhodu uplatniť si odpočet nemá.
Neplatca DPH predáva tovar či služby bez DPH, bez ohľadu na to, či je kupujúci platca alebo neplatca DPH.

“Dodávateľ” je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá dodáva výrobky alebo služby odberateľovi. Dodávateľ vystavuje odberateľovi faktúru so splatnosťou okamžite alebo v určitej lehote, alebo pokladničný blok.
“Odberateľ” je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoberá výrobky alebo služby od dodávateľa. Odberateľ môže tieto výrobky alebo služby využiť k ďalšiemu spracovaniu, predať konečnému spotrebiťeľovi, alebo spotrebovať.

Fakturácia - videomanuál

Sklad krok za krokom

Skladové karty sa používajú na zaznamenávanie informácií o predávanom tovare a o aktuálnom stave zásob. Zo skladovej karty získate tieto okamžité informácie:

Predajné ceny
Stav zásob na sklade
Uskutočnené pohyby na sklade
Výrobné/interné čísla

Systém EAN365 navyše ponúka ešte tieto možnosti:

Sledovanie minimálneho stavu zásob na sklade
Export do zostáv nákupu/predaja alkoholu
Aktuálna cena produktov vo veľkoskladoch (zoznam)
Možnosť priamej objednávky u vybraného dodávateľa
Možnosť vytvárania nákupných zostáv
Sledovanie záruky/spotreby

Dodací list slúži ako doklad o potvrdení prijatia dodaného tovaru alebo služby a môže aj bližšie špecifikovať dodaný tovar. Dodací list ako účtovný doklad musí spĺňať tieto potrebné náležitosti:

Slovné a číselné označenie účtovného dokladu
Fakturačné údaje “Odberateľa” aj “Dodávateľa”, ak je účastník predajcom/distribútorom alkoholu, tak aj číslo SBL
Peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje
Dátum vyhotovenia účtovného dokladu
Dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
Bankové údaje (číslo účtu, názov banky, IBAN, SWIFT)
Forma úhrady (hotovosť, prevodný príkaz, dobierka, atď.)
Spôsob dopravy (osobný odber, dovoz, kuriér, atď.)
Miesto dodania

Pri vystavovaní dodacieho listu v EAN365 máte navyše tieto možnosti:

Aktuálny stav skladu vydávaného tovaru
Stav konkrétnych príjmov od dodávateľov
Okamžité vyskladnenie tovaru zo skladových kariet
Klonovanie dodacieho listu do novej faktúry
Export dokumentov do PDF

Nákupný košík slúži na vytváranie vlastných nákupných zostáv. Ponúka vyskladanie individuálneho nákupného košíka pre odoslanie alebo vytlačenie objednávky. Nákupný košík v systéme EAN365 obsahuje:

Vyhľadávanie podľa EAN
Informácia o najlepšej cene
V akých veľkoskladoch je tovar v predaji (zoznam)
Tvorba obľúbených košíkov
Vytvorenie objednávky
Export dokumentu do PDF
Okamžitý príjem vybavenej objednávky na skladové karty

Držitelia povolenia na predaj alkoholu (SBL) majú povinnosť viesť dennú/mesačnú evidenciu podľa účtovných dokladov a EAN kódov, aby sa dal určiť stav zásob a nadobudnutie tovaru. Výkaz alkoholu v systéme EAN365 obsahuje:

Názvy produktov
EAN kódy produktov
Počiatočný a koncový stav
Výpis dodávateľov
Export dokumentu do PDF

Pošlite nám dotaz

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Overovací kód: captcha
tu prepíšte kód *: